Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Số 111 Phố Nguyễn Trường Tộ
Điện thoại: 438239154

Hoạt động phòng cháy chữa cháy tại trường .


Mục đích của  hoạt động lên tiết  lần này là phát động, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân cũng như tập thể trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ , giáo viên và nhân viên trong nhà trường  đã hướng dẫn cách thoát hiểm khi xảy ra cháy tại trường; 100%  giáo viên và học sinh cũng được thực hành kỹ năng chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn, kỹ năng thoát hiểm cho trẻ khi xảy ra hỏa hoạn và công tác thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho trẻ…