Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Số 111 Phố Nguyễn Trường Tộ
Điện thoại: 438239154
 03/08/20  Tin tức  40
Để hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường năm học 2020 -2021, Ngành giáo dục quận Ba Đình vừa có văn bản chỉ đạo thành lập Tổ công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận. Cụ thể:
 31/07/20  Tin tức  39
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi văn bản số 2425/SGDĐT-CTTT ngày 29/7/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tới Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc, yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 theo ...
 28/07/20  Tin tức  56
Ngày 26/7/2020, UBND quận Ba Đình ban hành Công văn số 1219/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020.Theo đó, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị, UBND 14 phường tập trung thực hiện ...